ΗΧΟΚΥΤΑΡΡΟ

ΜΙΧΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΓΑΙΤΑΝΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
29100 - ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Τηλ. 26950-29695