ΚΩΝΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΚΩΝΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 24
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ

Τηλ. 2382027728