ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 65
ΔΡΑΜΑ - 66100

Τηλ. 25210-38451