ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΕΩΦ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 176

Τ.Κ. 54248 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310 477191